zastupitel v kurzu

odpovědné zvyšování příjmů obce | krizové řízení | strategické a projektové řízení

Získejte přehled o hospodaření obce a vyzkoušejte si řešení reálných situací nanečisto.

Kurzy tvoří e-learningové samostudium a seminář ve vybraných krajích, který slouží k výměně zkušeností a ucelení znalostí. Využijte možnost bezplatného vzdělání v oblasti finančního řízení obcí garantovaném Ministerstvem vnitra a realizovaného Institutem pro veřejnou správu Praha s dostupností ve všech krajích.


V první polovině roku 2022 byl pořádán čtvrtý ročník kurzů. Zahrnoval tři kurzy:

1) Jak odpovědně zvýšit příjmy obce 

2) Krizové řízení v praxi zastupitelů 

3) Efektivní řízení ve veřejné správě


AKTUÁLNĚ NENABÍZÍME ŽÁDNÉ KURZY.

Více informací o dříve konaných kurzech

Pro získání certifikátu MVČR bylo nutné absolvovat všechny 3 kurzy v termínu leden - květen 2022

JAK ODPOVĚDNĚ ZVÝŠIT PŘÍJMY OBCE

Co se naučíte?

• jak fungují daně a poplatky

• kde hledat investiční příležitosti

• jaké jsou obchodní společnosti obce

• jak efektivně hospodařit s majetkem obce

• co je to střet zájmů a jak ho poznat

Více informací
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI ZASTUPITELŮ

Co se naučíte?

• jak na krizový systém obce

• jaké existují mimořádné události a jak se na ně připravit

• jak na ochranu obyvatel

• jak funguje Integrovaný záchranný systém

• jak efektivně komunikovat během krizových situací

Více informací
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Co se naučíte?

• co je strategické řízení a jak na něj

• jaké jsou analytické metody

• jak na prognózy a evaluace

• jak tvořit strategie

• jak na projektové řízení

Více informací

KURZY JSOU ZDARMA

PRO ZASTUPITELE MĚST A OBCÍ

VE VYBRANÝCH KRAJÍCH

PRO ABSOLVENTY CERTIFIKÁT MVČR

Staňte se zastupitelem, který umí víc!

Registrujte se zdarma a získejte přístup k e-learningu.

Registrace

Z prvního běhu kurzů, který probíhal od října 2017 do června 2018 byly sestaveny užitečné studijní materiály, které zahrnují obsah e-learningu, praktické příklady seminářů a kontrolní testové otázky s klíčem. Tyto materiály byly po skončení druhého běhu v roce 2019 výrazně aktualizovány a doplněny. Další materiály byly publikovány z běhu v roce 2020.

Aktuální studijní materiály naleznete zdarma ke stažení ZDE.

Informace o třetím ročníku kurzů z roku 2020 naleznete ZDE.

Informace o druhém ročníku kurzů z první poloviny roku 2019 naleznete ZDE.

Informace o pilotním běhu kurzů z přelomu let 2017 a 2018 naleznete ZDE.