zastupitel v kurzu

nakládání s majetkem | zadání veřejné zakázky | strategické řízení a plánování

Získejte přehled o hospodaření obce a vyzkoušejte si řešení reálných situací nanečisto.

Kurzy tvoří e-learningové samostudium a seminář ve vybraných krajích, který slouží k výměně zkušeností a ucelení znalostí. Využijte možnost bezplatného vzdělání v oblasti finančního řízení obcí garantovaném Ministerstvem vnitra a realizovaného Institutem pro veřejnou správu Praha s dostupností ve všech krajích.


AKTUÁLNĚ NEPOŘÁDÁME ŽÁDNÉ KURZY.


Více informací o kurzech

Pro získání certifikátu MVČR je nutné absolvovat všechny 3 kurzy v termínu únor - listopad 2020

PRÁVA A ODPOVĚDNOSTI ZASTUPITELŮ PŘI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM OBCE

Co se naučíte?

• jaká máte práva a povinnosti při nakládání s obecním majetkem

• kdo nese odpovědnost za škodu

• jak je to se střetem zájmů

• jak správně uzavřít smlouvu

• jak poznat nezákonný postup

Více informací
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Co se naučíte?

• jaká jsou aktuální legislativní pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

• jak uplatňovat zásady transparentnosti

• jak vést řízení od zadání po vyhodnocení

• jaká jsou možná rizika a jejich řešení

• v simulaci veřejné zakázky si vše vyzkoušíte
v praxi

Více informací
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ OBCE

Co se naučíte?

• jak postupovat při tvorbě strategického dokumentu

• jaké existují metodiky a jak je správně používat

• jak zpracovat program rozvoje obce

• jaké jsou vazby strategií na rozpočet obce

• jaké jsou nejčastější chyby a jak jim čelit

Více informací

KURZY JSOU ZDARMA

PRO ZASTUPITELE MĚST A OBCÍ

VE VYBRANÝCH KRAJÍCH

PRO ABSOLVENTY CERTIFIKÁT MVČR

Staňte se zastupitelem, který umí víc!

Registrujte se zdarma a získejte přístup k e-learningu.

Registrace

Z prvního běhu kurzů, který probíhal od října 2017 do června 2018 byly sestaveny užitečné studijní materiály, které zahrnují obsah e-learningu, praktické příklady seminářů a kontrolní testové otázky s klíčem. Tyto materiály byly po skončení druhého běhu v roce 2019 výrazně aktualizovány a doplněny.

Aktuální studijní materiály naleznete zdarma ke stažení ZDE.

Informace o druhém ročníku kurzů z první poloviny roku 2019 naleznete ZDE.

Informace o pilotním běhu kurzů z přelomu let 2017 a 2018 naleznete ZDE.