zastupitel v kurzu

sestavení rozpočtu | zpracování dotace | zadání veřejné zakázky

Získejte přehled o hospodaření obce a vyzkoušejte si řešení reálných situací nanečisto.

Kurzy tvoří e-learningové samostudium a seminář ve vybraných krajích, který slouží k výměně zkušeností a ucelení znalostí. Využijte možnost bezplatného vzdělání v oblasti finančního řízení obcí garantovaném Ministerstvem vnitra a realizovaného Institutem pro veřejnou správu Praha s dostupností ve všech krajích.


KURZY PRO NOVĚ ZVOLENÉ ZASTUPITELE BUDOU PROBÍHAT OD LEDNA 2019.


Více informací o kurzech

Pro získání certifikátu MVČR je nutné absolvovat všechny 4 kurzy v termínu leden - červen 2019

POSTAVENÍ ZASTUPITELŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Co se naučíte?

• jaké náležitosti jsou spojeny s výkonem funkce zastupitele obce

• jak funguje zastupitelstvo obce

• jakou nesete odpovědnost

• jaké jsou principy řádného hospodáře

• jaká jsou nejčastější pochybení a rizika spjatá s výkonem mandátu


Více informací
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCÍ

Co se naučíte?

• jak připravit rozpočet obce (od návrhu
přes projednání až ke schválení)

• jaká jsou pravidla sestavování rozpočtu

• jak hospodařit dle rozpočtu

• jak sestavit dlouhodobý plán investic

• jak využívat kontrolních mechanismů
pro kontrolu organizací založených obcí

Více informací
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Co se naučíte?

• jaká jsou aktuální legislativní pravidla zadávání veřejných zakázek

• jak uplatňovat zásady transparentnosti

• jak vést řízení od zadání po vyhodnocení

• jaká jsou možná rizika a jejich řešení

• v simulaci veřejné zakázky si vše vyzkoušíte
v praxi

Více informací
DOTAČNÍ A INVESTIČNÍ MANAGEMENT

Co se naučíte?

• jak efektivně čerpat dotace

• jak se orientovat v operačních programech
a fondech

• jak zhodnotit návratnost a udržitelnost
projektů

• jak eliminovat rizika projektů

• jak administrovat projekty

Více informací

KURZY JSOU ZDARMA

PRO ZASTUPITELE MĚST A OBCÍ

VE VYBRANÝCH KRAJÍCH

PRO ABSOLVENTY CERTIFIKÁT MVČR

Staňte se zastupitelem, který umí víc!

Registrujte se zdarma a získejte přístup k e-learningu.

Registrace

Z prvního běhu kurzů, který probíhal od října 2017 do června 2018 byly sestaveny užitečné studijní materiály, které zahrnují obsah e-learningu, praktické příklady seminářů a kontrolní testové otázky s klíčem. 

Studijní materiály naleznete zdarma ke stažení ZDE.

Informace o pilotním běhu kurzů z přelomu let 2017 a 2018 naleznete ZDE.