E-learning

Registrovaní účastníci kurzů získají přístup k e-learningu

Kurzy jsou pro účastníky zdarma, garantované Ministerstvem vnitra a realizované Institutem pro veřejnou správu Praha. Každou ze tří částí kurzu – dotační management, veřejné zakázky a rozpočtové hospodaření obce – tvoří e-learningová část s časovou dotací do 20 hodin. Součástí e-learningu jsou ověřovací testy.

Na prezenční seminář, který se koná v každém kraji ke každé ze tří částí, se účastníci můžou přihlásit až po absolvování e-learningu.

e-learning je klíčovou formou studia, díky které účastníci získají veškeré potřebné znalosti a dovednosti z oblasti finančního řízení v rámci obce. Prezenční seminář slouží pouze k ucelení znalostí a vzájemnému předání zkušeností.

Přístupy k e-learningu jednotlivých částí kurzu se pro účastníky otevírají postupně dle harmonogramu kurzu.