E-learning

Registrovaní účastníci kurzů získají přístup k e-learningu

Kurzy jsou pro účastníky zdarma, garantované Ministerstvem vnitra a realizované Institutem pro veřejnou správu Praha. Každou zečtyř částí kurzu – postavení zastupitelů ve veřejné správě, rozpočtové hospodaření a majetek obcí, veřejné zakázky a dotační a investiční management,  – tvoří e-learningová část s časovou dotací do 20 hodin (celkem). Součástí e-learningu jsou ověřovací testy.

Na prezenční seminář, který se koná ve vybraných krajích ke každé ze čtyř částí, se účastníci můžou přihlásit až po absolvování e-learningu.

e-learning je klíčovou formou studia, díky které účastníci získají veškeré potřebné znalosti a dovednosti z oblasti finančního řízení v rámci obce. Prezenční seminář slouží pouze k ucelení znalostí a vzájemnému předání zkušeností.

Přístupy k e-learningu jednotlivých částí kurzu se pro účastníky otevírají postupně dle harmonogramu kurzu.

Z prvního běhu kurzů, který probíhal od října 2017 do června 2018 byly sestaveny užitečné studijní materiály, které zahrnují obsah e-learningu, praktické příklady seminářů a kontrolní testové otázky s klíčem.

Studijní materiály ke stažení (PDF):