Kurzy 2020

Zastupitel v kurzu je vzdělávací aktivitou Ministerstva vnitra v oblasti finančního řízení samospráv určená pro zastupitele obcí. Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.

Třetí ročník vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu pro oblast finančního řízení na obcích proběhl v období od února do listopadu 2020. Skládal se ze tří tematických modulů (kurzů) Práva a odpovědnost zastupitelů při nakládání s majetkem obce, Veřejné zakázky malého rozsahu a Strategické řízení a plánování obce. Forma vzdělávání byla kombinovaná s celkovým rozsahem 42 hodin (21 hodin eLearningového studia + 21 výukových hodin prezenčního/on-line studia). Celkem se uskutečnilo 27 prezenčních/on-line seminářů pro 8 krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava a Olomouc). Prezenčních seminářů se uskutečnilo 9 a on-line formou webinářů se uskutečnilo celkem 18.

V návaznosti na jarní a podzimní vyhlášení vládního opatření k nouzovému stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem COVID 19, se forma prezenčních seminářů od 11. 3. a 5. 10. 2020 změnila na on-line výuku. Semináře byly realizovány interaktivní formou živého přenosu.

Do vzdělávacího programu se aktivně zapojilo 1 011 zastupitelů a minimálně jeden kurz absolvovalo 542 osob. Kompletní vzdělávací program dokončilo 245 zastupitelů, kteří obdrželi certifikát Ministerstva vnitra za úspěšné absolvování celého vzdělávacího programu.

Největší zájem o vzdělávací program byl zaznamenán z obcí a měst Středočeského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

Kompozice účastníků byla v zásadě úměrná s provázaností daných témat a směrem k menším obcím. Převahu v účasti měli právě zastupitelé z obcí I. typu. Největší zájem o kurz projevili podle zvolené funkce zejména zastupitelé (50%), starostové (30%) a místostarostové (15%). Složení účastníků bylo genderově vyvážené a z hlediska věkové struktury dominovali zastupitelé/ky ve věku 40-49 let.


V celém procesu přípravy a realizace obsahu kurzu v roce 2020 byl kladen důraz na dodržení 4 kritérií: kvalitní zpracování a volba vhodných témat, odborná úroveň textu, aktuálnost obsahu a přínos pro praxi zastupitelů. Dosažení takto nastavených kritérií dokumentuje tabulka s průměrnými hodnotami známek získaných od účastníků za jednotlivé tematické moduly.


Z hodnocení vyplývá celková spokojenost účastníků s obsahem kurzů i jednotlivými kritérii hodnocení.