O kurzech

Zajímají Vás finance a chcete se orientovat v problematice dotací, veřejných zakázek a rozpočtů?

 • Chcete zvýšit své volební preference?
 • Chcete být u svých voličů v kurzu?
 • Chcete být vůči svým voličům zodpovědní a mít jim co nabídnout?
 • Chcete být vzdělaným zastupitelem?
 • Chcete si to umět spočítat?
  • Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je pro Vás tento kurz tím
   pravým.
  • Naučíte se prakticky orientovat v dotační problematice, veřejných zakázkách i

O KURZECH

Kurz obsahuje tři oblasti vzdělávání, které jsou realizovány postupně formou e-learningu a prezenčního školení.

Cílem kurzu je zvýšit Vaši odbornost a specializaci v oblasti finančního řízení obce.

Úspěšným absolventem, který obdrží certifikát Ministerstva vnitra je ten, kdo úspěšně absolvuje všechny tři vzdělávací oblasti – Dotační management, Veřejné zakázky a Rozpočtové hospodaření obcí.

FORMA KURZU

Tři oblasti vzdělávání, realizované postupně dle časového harmonogramu.

Kombinovaná forma prostřednictvím e-learningu a prezenčního školení.

E-learning

 • první část samostodium prostřednictvím e-learningu jedenoduše a z pohodlí domova
 • autotest s podmínkou dosažených znalostí
 • maximálně 20 hodin
 • samostatně kdykoli před prezenční výukou

Prezenční školení

 • probíhá v každém kraji poblíž Vašeho bydliště
 • volba z nabízených jednodenních termínů
 • praktické procvičení znalostí, důležité zkušenosti odborníků, praktická cvičení, diskuse

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU

Dotační management | listopad 2017 – leden 2018

Veřejné zakázky | leden – březen 2018

Rozpočtové hospodaření obce | duben – červen 2018

CERTIFIKÁT MINISTERSVA VNITRA

Slavnostní předání certifikátu Ministerstva vnitra po kompletním absolvování vzdělávacího programu v oblasti finančního řízení (po úspěšném ukončení třetí vzdělávací oblasti)