O KURZECH - Projekt byl již ukončen

 • Zajímají Vás finance a chcete se orientovat v problematice správy obce, hospodaření a strategickém a krizovém řízení?
 • Chcete zvýšit své volební preference?
 • Chcete být u svých voličů v kurzu?
 • Chcete být vůči svým voličům zodpovědní a mít jim co nabídnout?
 • Chcete být vzdělaným zastupitelem?
 • Chcete si to umět spočítat?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je pro Vás tento kurz tím pravým.

Vzdělávací program obsahuje tři oblasti vzdělávání (respektive kurzy), které jsou realizovány postupně formou e-learningu a prezenčního školení.

Cílem kurzů je zvýšit Vaši odbornost a specializaci v oblastech výkonu mandátu zastupitele, finančního řízení obce a rozvoje obce.

Úspěšným absolventem, který obdrží certifikát Ministerstva vnitra, je ten, kdo úspěšně absolvuje všechny tři vzdělávací oblasti.

FORMA KURZŮ

Tři oblasti vzdělávání, realizované postupně dle časového harmonogramu. Kombinovaná forma prostřednictvím e-learningu a prezenčního školení.

E-learning

 • první část samostodium prostřednictvím e-learningu jednoduše a z pohodlí domova
 • autotest s podmínkou dosažených znalostí
 • maximálně 21 hodin (tj. 3 x 7 hodin)
 • samostatně kdykoli před prezenční výukou
 • v technických náležitostech přihlašování a e-learningu prosíme kontaktujte Ing. Jaroslava Vobra (Institut pro veřejnou správu Praha), e-mail: j.vob@institutpraha.cz

Prezenční školení

 • probíhá ve vybraných krajích (ve městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Olomouc) - nebo online dle situace (mimořádná opatřední)
 • jednodenní semináře (+ doplňující semináře v květnu 2023 v Praze a Olomouci)
 • praktické procvičení znalostí, důležité zkušenosti odborníků, praktická
  cvičení, diskuse
 • semináře se konají v čase 9:00 až 16:30

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZŮ

Postavení zastupitelů v systému veřejné správy

 • 20. 4. a 27. 4. 2023
 • Finanční řízení obce

 • 19. 4. – 4. 5. 2023
 • Rozvoj obce

 • 21. 4. – 26. 5. 2023
 • Doplňující semináře

 • květen 2023
 • CERTIFIKÁT MINISTERSTVA VNITRA

  Slavnostní předání certifikátu Ministerstva vnitra po kompletním absolvování vzdělávacího programu v oblasti finančního řízení (po úspěšném ukončení třetí vzdělávací oblasti)

  calculator

  Postavení zastupitelů v systému veřejné správy

  Cílem kurzu je obeznámení účastníků se zákonitostmi výkonu mandátu zastupitele a přiblížení právních aspektů fungování jednotlivých zastupitelstev. Získání znalostí v problematice odpovědnosti zastupitelů při jejich rozhodování. Osvojení postupů pro zastupitele při výkonu samostatné a přenesené působnosti a jejich postavení v systému veřejné správy, včetně jejich kompetencí a povinností jako úředních osob.

   

  Podrobnosti o kurzu:

  • Termín:
  • 20. 4. a 27. 4. 2023
  • Časová dotace:
  • 7 hodin e-learningu
  • 7 výukových hodin prezenčního studia
  • semináře se konají v čase 9:00 až 16:30
  • Lektorka: Ing. Marie Kostruhová
   

  Obsah kurzu

  • Co se naučíte?
  • jak funguje česká veřejná správa;
  • jak fungují orgány obce (zastupitelstvo, rada, starosta, výbory a komise...);
  • jaké máte práva a odpovědnosti;
  • jaké jsou právní předpisy obce;
  • co je to střet zájmů a jak ho poznat.
   
  pin

  Finanční řízení obce

  Cílem kurzu je obeznámení účastníků s nejdůležitějším nástrojem finančního řízení obce – rozpočtový proces. Získání hlubších znalostí principů řádného hospodáře při správě majetku obce. Osvojení si všech dostupných postupů při zajištění příjmů obce a následného efektivního hospodaření obce (dotace, partnerství veřejného a soukromého sektoru, obchodní společnosti obce, veřejné zakázky).

   

  Podrobnosti o kurzu:

  • Termín:
  • 13. 4. až 4. 5. 2023
  • Časová dotace:
  • 7 hodin e-learningu
  • 7 výukových hodin prezenčního studia
  • Lektor: JUDr. Miroslav Kocián
   

  Obsah kurzu:

  • Co se naučíte?
  • jaké jsou a co přináší daně a poplatky;
  • jak na dotace;
  • jak na odpovědné hospodaření s majetkem obce;
  • jak na rozpočet obce;
  • jak na veřejné zakázky.
   
  files

  Rozvoj obce

  Cílem je seznámit účastníky s povinnými úkoly obce, zákonem o regionálním rozvoji, zákonem o pozemních komunikacích, vodovodech a kanalizacích, péčí o kulturní památky, územním plánování, stavebním zákonem, strategického plánu obce a spolupráce obcí na rozvoji jejich území.

   

  Podrobnosti o kurzu

  • Termín:
  • 21. 4. až 26. 5. 2023
  • Časová dotace:
  • 7 hodin e-learningu
  • 7 výukových hodin prezenčního studia
  • Lektor: Mgr. Zdeněk Opravil, Ph.D.
   

  Obsah kurzu

  • Co se naučíte?
  • co je regionální rozvoj;
  • jak na péči o kulturní památky;
  • jaké jsou zásady regionálního rozvoje;
  • co přináší stavební zákon;
  • jak na strategické plány rozvoje;
  • jak na územní plánování.
   

  Staňte se zastupitelem, který umí víc!

  Short Excerpt

  Registrujte se zdarma a získejte přístup k e-learningu.

  Registrace