O KURZECH

 • Zajímají Vás finance a chcete se orientovat v problematice správy obce, veřejných zakázek a rozpočtů?
 • Chcete zvýšit své volební preference?
 • Chcete být u svých voličů v kurzu?
 • Chcete být vůči svým voličům zodpovědní a mít jim co nabídnout?
 • Chcete být vzdělaným zastupitelem?
 • Chcete si to umět spočítat?

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je pro Vás tento kurz tím pravým.

Vzdělávací program obsahuje tři oblasti vzdělávání (respektive kurzy), které jsou realizovány postupně formou e-learningu a prezenčního školení.

Cílem kurzů je zvýšit Vaši odbornost a specializaci v oblasti finančního řízení obce a strategického řízení.

Úspěšným absolventem, který obdrží certifikát Ministerstva vnitra, je ten, kdo úspěšně absolvuje všechny tři vzdělávací oblasti – Práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce, Veřejné zakázky malého rozsahu a Strategické řízení a plánování obce.

FORMA KURZŮ

Tři oblasti vzdělávání, realizované postupně dle časového harmonogramu. Kombinovaná forma prostřednictvím e-learningu a prezenčního školení.

E-learning

 • první část samostodium prostřednictvím e-learningu jednoduše a z pohodlí domova
 • autotest s podmínkou dosažených znalostí
 • maximálně 21 hodin (tj. 3 x 7 hodin)
 • samostatně kdykoli před prezenční výukou
 • v technických náležitostech přihlašování a e-learningu prosíme kontaktujte Ing. Jaroslava Vobra (Institut pro veřejnou správu Praha), e-mail: j.vob@institutpraha.cz

Prezenční školení

 • probíhá ve vybraných krajích (ve městech Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Olomouc)
 • jednodenní semináře (+ doplňující semináře na podzim 2020 v Praze a Olomouci)
 • praktické procvičení znalostí, důležité zkušenosti odborníků, praktická
  cvičení, diskuse
 • semináře se konají v čase 9:00 až 16:00

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZŮ

Práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce

 • únor – březen 2020
 • Veřejné zakázky malého rozsahu

 • září – říjen 2020
 • Strategické řízení a plánování obce

 • říjen – listopad 2020
 • CERTIFIKÁT MINISTERSTVA VNITRA

  Slavnostní předání certifikátu Ministerstva vnitra po kompletním absolvování vzdělávacího programu v oblasti finančního řízení (po úspěšném ukončení třetí vzdělávací oblasti)

  calculator

  Práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce

  Cílem kurzu je obeznámení účastníků se zákonitostmi výkonu mandátu zastupitele ve vztahu k nakládání s majetkem obce. Získání znalostí v problematice odpovědnosti zastupitelů při jejich rozhodování, principů péče řádného hospodáře o majetek obce nebo možnosti střetu zájmu při výkonu funkce. Osvojení postupů při uzavírání smluv a rozhodování obecního orgánu o majetkové dispozici a jejich kontrole. Semináře zaměřené na nejčastější pochybení a rizika spjaté s výkonem mandátu propojené s příklady z praxe a řešení modelových příkladů.

   

  Podrobnosti o kurzu:

  • Termín:
  • Únor - březen 2020
  • termíny1
  • Časová dotace:
  • 7 hodin e-learningu
  • 7 výukových hodin prezenčního studia
  • semináře se konají v čase 9:00 až 16:00
  • Lektoři: Mgr. Ing. Jiří Hořánek a JUDr. Jan Horník, Ph.D.
   

  Obsah kurzu

  • Co se naučíte v e-learningu?
  • dozvíte se jaká jsou vaše práva, povinnosti a odpovědnosti při nakládání s majetkem obce;
  • osvojíte si pravidla péče řádného hospodáře;
  • zjistíte, jak odhali nezákonnou činnost při nakládání s majetkem obce;
  • jaká jsou pravidla střetu zájmů zastupitelů a starostů;
  • jak je to s možností pojištění zastupitelů proti způsobení škody;
  • jak správně uzavírat smlouvy.
  • Co se naučíte na semináři?
  • na praktických příkladech se dozvíte, jak (ne)nakládat s majetkem obce;
  • budou představeny příklady dobré praxe a řešení častých chyb.
   
  pin

  Veřejné zakázky malého rozsahu

  Cílem kurzu je předat zastupitelům odborné znalosti v problematice veřejných zakázek malého rozsahu, osvojit správné postupy v souladu s platnou legislativou a přiblížit hlavní zásady transparentnosti procesu. Dále získání poznatků a postupů v rámci zpracování zakázek malého rozsahu. Semináře budou zaměřené na nejčastější pochybení a rizika spjaté se zadáváním zakázek a řešení modelových příkladů.

   

  Podrobnosti o kurzu:

  • Termín:
  • září - říjen 2020
  • Časová dotace:
  • 7 hodin e-learningu
  • 7 výukových hodin prezenčního studia
  • Lektoři: JUDr. Martin Kakrda a Mgr. Petr Prášek
   

  Obsah kurzu:

  • Co se naučíte v e-learningu?
  • osvojíte si aktuální právní úpravu veřejných zakázek malého rozsahu důležitou pro praktické využití včetně výjimek z působnosti zákona a jejich uplatnění;
  • jak správně nastavit obecní směrnice pro veřejné zakázky malého rozsahu;
  • jaké jsou druhy a náležitosti zadávacích řízení;
  • jak ustanovit komisi pro otevírání obálek podaných nabídek;
  • jak posuzovat a hodnotit nabídky;
  • jaké jsou možnosti zásahu při nesprávném postupu zadavatele;
  • jaká jsou pravidla a nástroje transparentnosti během celého průběhu veřejné zakázky.
  • Co se naučíte na semináři?
  • vyzkoušíte si simulaci veřejné zakázky malého rozsahu zaměřenou na možná rizika a problémy;
  • naučíte se vyhotovit veškerou nutnou dokumentaci;
  • naučíte se řešit problémové situace;
  • budou sdíleny příklady dobré praxe.
   
  files

  Strategické řízení a plánování obce

  Cílem kurzu je naučit účastníky správně identifikovat potřeby pro tvorbu strategických dokumentů obce s využitím metodických pomůcek. Dále předat praktické rady při zpracování programu rozvoje obce. Osvojit si dovednosti v oblasti typologie strategických a prováděcích dokumentů. Semináře budou zaměřené na nejčastější chyby při tvorbě strategických dokumentů, včetně praktických ukázek a diskuze.

   

  Podrobnosti o kurzu

  • Termín:
  • říjen – listopad 2020
  • Časová dotace:
  • 7 hodin e-learningu
  • 7 výukových hodin prezenčního studia
  • Lektor: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
   

  Obsah kurzu

  • Co se naučíte v e-learningu?
  • jaký je správný postup při tvorbě strategických dokumentů obce;
  • jaký je proces tvorby, projednání, přijetí a aplikace strategického dokumentu;
  • jak zpracovat program rozvoje obce;
  • jaké jsou metody pro stanovení vizí strategických dokumentů;
  • jaké jsou vazby strategií na rozpočet (jak plánovat zdravé investice).
  • Co se naučíte na semináři?
  • na příkladech budou ukázány nejčastější chyby a opatření k jejich zamezení;
   

  Staňte se zastupitelem, který umí víc!

  Short Excerpt

  Registrujte se zdarma a získejte přístup k e-learningu.

  Registrace