Publikace

Ke stažení:

2022:

Ze čtvrtého ročníku kurzů, který se uskutečnil v roce 2022, byly vytvořeny tři studijní příručky /1) Jak odpovědně zvýšit příjmy obce, 2) Krizové řízení v praxi zastupitelů, 3) Efektivní řízení ve veřejné správě/, které zahrnují obsah e-learningu, praktické příklady seminářů a kontrolní testové otázky s klíčem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020:

Z třetího ročníku kurzů, který se uskutečnil v roce 2020, byly vytvořeny tři studijní příručky, které zahrnují obsah e-learningu, praktické příklady seminářů a kontrolní testové otázky s klíčem.

 

 

 

 

 

 

 

(formáty: PDF, 2 – 6 MB)

Příloha studijních příruček:

2019:

Z druhého běhu kurzů, který probíhal od ledna do června 2019 byly sestaveny užitečné studijní materiály, které zahrnují obsah e-learningu, praktické příklady seminářů a kontrolní testové otázky s klíčem. V případě studijních materiálů k finančnímu řízení obce se jedná o aktualizace tří studijních příruček z prvního běhu vzdělávacího programu.

Studijní materiály ke stažení (PDF):

  

 

 

 

 

 

 

 

(formáty: PDF)

 

Přílohy studijních příruček:

Postavení zastupitelů ve veřejné správě:

Rozpočtové hospodaření a majetek obcí:

Veřejné zakázky:

Dotační a investiční management: